Autentyczność w content marketingu

22 marca 2019

Autentyczność w content marketingu

Autentyczność w content marketingu

Content marketing jest narzędziem coraz chętniej wykorzystywanym przez marketerów w Polsce. W Polsce, jak wynika z badań przeprowadzonych przez IAB Polska z narzędzi content marketingowych w 2016 roku korzystało ponad 80% polskich firm. Trzeba przyznać, że statystyki są zatem imponujące. W Polsce jednak nadal jesteśmy na początku drogi, jeżeli chodzi o wykorzystanie możliwości, jakie content oferuje w marketingu i sprzedaży, praktycznie w każdej branży.

 

Pięć najważniejszych celów, jakie firmy chcą osiągnąć, stosując narzędzia content marketingowe, to kolejno: budowanie świadomości marki, pozyskanie nowych klientów, budowanie pozycji eksperta, sprzedaż produktów lub usług, budowanie świadomości produktu. Co ważne, content marketing w przeciwieństwie na przykład do telewizji lub radia, to także narzędzie dostępne i uzasadnione do zastosowania w marketingu małych firm, startupów, freelancerów oraz osób, które pracują nad swoją marką osobistą.

 

Zjawiska typu fake news sprawiły, że zaczynamy podchodzić do treści publikowanych w internecie z większym dystansem. Sprawdzać źródła oraz wiarygodność materiałów, z którymi się stykamy. Zaraz za tym idzie trend tworzenia treści nie tylko rzetelnych i prawdziwych (co powinno być absolutną podstawą), ale także autentycznych. Autentyczność rozumiana jako działanie wiarygodne, szczere, transparentne, zgodne z etyką i ogólnymi zasadami fair play.

 

Nie zakłamywanie rzeczywistości, nie ukrywanie problemów, nie zaprzeczanie faktom, także w sytuacjach nie do końca dla nas komfortowych. Z drugiej strony autentyczność to także podejście bardziej ludzkie, bycie bliżej z naszymi odbiorcami, wspieranie ich oraz odpowiadanie na ich potrzeby, rozwiązywanie trudnych spraw. Co więcej, rzeczywistość oraz warunki, w których operujemy i żyjemy nigdy nie są idealne i na fali trendu autentyczności marki, osoby, firmy coraz częściej pokazują prawdziwe oblicze – swoje oraz swoich produktów i usług.

 

Autentyczność, to content behind the scenes oraz user-generated content. Także tworzenie historii, w których pojawiają się nieidealni bohaterowie, nieperfekcyjna rzeczywistość, nie wymuskane kadry i warunki. Pokazywanie zmagań, porażek, emocji takich jak smutek, złość, rozgoryczenie. Jednym słowem bycie bliżej prawdziwego życia naszego odbiorcy.