Bezpłatne reklamy Google Ad Grants

4 października 2018

Bezpłatne reklamy Google Ad Grants

Bezpłatne reklamy Google Ad Grants

Program Google Ad Grants zapewnia zakwalifikowanym organizacjom możliwość prowadzenia kampanii reklamowych z wykorzystaniem platformy AdWords.
Program Google Ad Grants zapewnia zakwalifikowanym organizacjom dostęp do bezpłatnej reklamy z wykorzystaniem platformy AdWords.
Dzięki wsparciu Google, organizacje mogą wykorzystać 10 000$ miesięcznie na dotarcie do nowych osób oraz dzielenie się swoją misją. Google co jakiś czas wprowadza zmiany do programu, aby upewnić się, że reklamy tworzone w ramach programu Google Ad Grants osiągają zamierzone rezultaty, odpowiadają na potrzeby odbiorców i reprezentują odpowiednią jakość.

Aby skorzystać z bezpłatnej reklamy, nasza firma musi spełniać kilka warunków:

1. Firma musi znajdować w jednym z krajów, które są zatwierdzone przez Google
2. Firma musi otrzymać status non-profit – po weryfikacji i otrzymaniu specjalnego kodu token, można dokończyć rejestrację w Google Ad Grants.
3. Potwierdzenie warunków jakie stawia Google – absolutny brak dyskryminacji na tle religijnym, rasowym oraz orientacji seksualnej podczas zatrudniania pracowników w swojej organizacji charytatywnej.
4. Posiadanie strony internetowej, co jest oczywiście logiczne 🙂
5. Misja firmy, którą nie jest sprzedaż czy jakikolwiek handel, a charytatywna działalność, wspieranie swojej sprawy. Sprzedaż powinna być na drugim planie.
6. Instytucje, które nie mogą być w Google Ad Grants: instytucje rządowe, szkoły, uniwersytety, szpitale.

Należy mieć na uwadze, że: nasze reklamy będą tylko i wyłącznie tekstowe, będą pojawiać się tylko na stronach wyników wyszukiwania Google pod reklamami płatnymi. Dodatkowo, wszystkie kampanie które będą prowadzone, muszą być kierowane na słowa kluczowe, a maksymalny koszt kliknięcia to 2 USD.

Google Ad Grants zapewnia organizacjom non-profit nawet 120 000 dolarów rocznie. Jeżeli będziemy prowadzić kampanię zgodnie z wytycznymi, będziemy mogli poszerzyć grono odbiorców, a co za tym idzie, maksymalnie zwiększyć wsparcie dla naszej misji charytatywnej. Program Google Ad Grants to nie są jedyne bezpłatne reklamy w Google.

Co ciekawe, istnieje jeszcze kilka, które są równie ciekawe i wartościowe dla organizacji non-profit:
Program YouTube dla organizacji non-profit
Google Earth dla organizacji non-profit