SEM – marketing internetowy

11 października 2018

SEM – marketing internetowy

SEM - marketing internetowy

SEM (SEO + PPC) – mianem SEM (search engine marketing) określamy wszystkie działania, które są podejmowane w internecie w celu uzyskania jak najlepszych pozycji – zarówno w wynikach organicznych, jak i płatnych.
PPC – (pay per click), czyli reklama w wynikach płatnych Google Adwords. Zaletą tej formy promocji jest to, że jest ona niemal błyskawiczna i daje natychmiastowe rezultaty. Dzięki możliwości szybkiego uruchomienia kampanii otrzymujemy możliwość wybrania odpowiednich słów kluczowych oraz regulacji stawki, za jaką bindujemy.
SEO – (search engine optymalization) jest procesem długofalowym. Przez SEO należy rozumieć wszystkie działania, które są podejmowane dla poprawy widoczności strony www w wynikach organicznych.

Marketingowi w wyszukiwarkach przypisuje się wiele zalet, które mają przemawiać za zainwestowaniem w działania SEM i SEO.
Do najważniejszych zalet SEM należą: efektywność

– działania SEM cechują się korzystniejszą relacją efektów do poniesionych kosztów niż w przypadku tradycyjnych działań marketingowych, przyjazny odbiór reklamy
– według badań reklama w wyszukiwarkach jest oceniana przez użytkowników jako akceptowana i przyjemna forma reklamy, ze względu na to, iż użytkownik poszukuje informacji o konkretnej usłudze bądź produkcie. O przyjazności SEM świadczy także fakt, że taka forma reklamy nie jest reklamą narzucającą się, targetowanie
– SEM nastawione jest na określone słowa i frazy, które użytkownik wpisuje do wyszukiwarki. Istnieje więc większe prawdopodobieństwo, iż reklama dotrze do osoby, która skorzysta z danego produktu lub usługi, szybkie korzyści
– SEM daje także możliwość osiągnięcia korzyści w relatywnie krótkim okresie, jak i w dłuższym terminie. Z tego względu możliwe jest sterowanie intensywnością działań marketingowych, by osiągnąć jak największą skuteczność.

Mimo widocznych i niezaprzeczalnych zalet marketingu w wyszukiwarkach nie jest on działaniem, które zawsze będzie związane z osiągnięciem sukcesu. Przede wszystkim należy pamiętać, że SEM i SEO są działaniami, które należy dokładnie przemyśleć i zaplanować. Zbytni pośpiech oraz nieracjonalne podejście do prowadzenia kampanii marketingowej może narazić firmę na koszty, które pozbawione będą pozytywnych efektów.